• आइतबार, ११ मङ्सिर, २०७९
  • १०:५६:०२

तरकारी किन्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ असोज १५ को बजार मूल्य 

  • Netizen Nepal
  • शनिबार, १५ असोज, २०७९- ०८:००:००/ Saturday 10-01-22

नेटिजन संवाददाता 
काठमाडौँ, १५ असोज । लामो समयदेखि तरकारी तथा फलफूलको बिक्रि वितरण गर्दै आइरहेको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले असोज १५ गतेका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची निर्धारण गरेको छ। 

समितिका अनुसार आज अदुवा प्रतिकिलो औसत रू ४६ रुपैंया ६७ पैसा रहेको छ। त्यस्तै, आलु रातो रू ७५ रुपैंया ५० पैसा , गोलभेडा ठुलो प्रतिकिलो रु ४९ रुपैंया, खुर्सानी हरियो(माछे) रू  ८६ रुपैंया ६७ पैसा रहेको छ। 

यस्तो छ अन्य तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची:

कृषि उपज                        इकाई                               न्युनतम                             अधिकतम                                    औसत 

अदुवा के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
अनार के.जी. रू ३८०.०० रू ४००.०० रू ३९०.००
अमला के.जी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
अम्बा के.जी. रू ८०.०० रू १००.०० रू ९०.००
आभोकाडो के.जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
आलु रातो के.जी. रू ७५.०० रू ७६.०० रू ७५.५०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ३७.०० रू ३८.०० रू ३७.५०
आलु रातो(मुडे) केजी रू ६४.०० रू ६६.०० रू ६५.००
आलु सेतो के.जी. रू ५२.०० रू ५३.०० रू ५२.५०
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
काउली स्थानिय के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू २५.०० रू ३०.०० रू २८.३३
कागती के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
किवि केजी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
कुरीलो के.जी. रू ८००.०० रू ०.०० रू ९००.००
केरा दर्जन रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११३.३३
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४२०.०० रू ४३०.०० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
गाजर(तराई) केजी रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
गान्टे मूला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ४५.०० रू ५५.०० रू ४९.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू २६.०० रू ३३.०० रू २९.४०
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू २५.०० रू २२.८०
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
घिरौला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
चमसूरको साग के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
चिचिण्डो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.६७
चुकुन्दर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
जिरीको साग के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
जुनार के.जी. रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
झिगूनी के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
टाटे सिमी के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०६.६७
ताजा माछा(छडी) के जी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३५०.०० रू ३६०.०० रू ३५५.००
तामा के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०६.६७
तितो करेला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
तोफु के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
तोरीको साग के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू ३८०.०० रू ४००.०० रू ३९०.००
नासपाती(लोकल) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
निबुवा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
न्यूरो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
परवर(तराई) केजी रू ४५.०० रू ५०.०० रू ४८.३३
परवर(लोकल) के.जी. रू ४५.०० रू ५०.०० रू ४८.३३
पालूगो साग के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
पिंडालू के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ४०.०० रू ४१.०० रू ४०.५०
प्याज हरियो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
फर्सी पाकेको के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ३५.०० रू ४५.०० रू ४०.००
बरेला के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
बोडी(तने) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ३००.०० रू ३२०.०० रू ३१०.००
भटमासकोशा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
भन्टा डल्लो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
भिण्डी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
मकै बोडी केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
मूला रातो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.६७
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू २५.०० रू २३.३३
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
मेवा(भारतीय) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
मौसम के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
रातो बन्दा के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
रायो साग के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११३.३३
लप्सी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६७.५०
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू १८०.०० रू १९०.०० रू १८५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
लसुन हरियो के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
लौका के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
शरीफा के‍.जी रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
सजिवन के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
सलगम के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
सुन्तला(भारतीय) केजी रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
सेलरी के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
सौफको साग के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
स्कूस के.जी. रू १२.०० रू १६.०० रू १४.२५
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
हरियो धनिया के.जी. रू १००.०० रू १५०.०० रू १३३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००