• आइतबार, ११ मङ्सिर, २०७९
  • ११:४२:२०

तरकारी किन्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ, मङ्सिर ३ गतेको बजार मूल्य 

  • Netizen Nepal
  • शनिबार, ३ मङ्सिर, २०७९- ०८:२७:००/ Saturday 11-19-22

नेटिजन संवाददाता 
काठमाडौँ, ३ मङ्सिर । लामो समयदेखि तरकारी तथा फलफूलको बिक्रि वितरण गर्दै आइरहेको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मङ्सिर ३ गतेका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार आज अंगुर(कालो) प्रतिकिलो औसत रू ३९० रुपैंया रहेको छ । त्यस्तै, आलु रातो रू रू ५७ रुपैंया, काउली स्थानिय प्रतिकिलो ४५ रुपैंया, घिउ सिमी(लोकल) प्रतिकिलो रु ६५ रुपैंया, बरेला ३५ रुपैंया रहेको छ। 

यस्तो छ अन्य तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची:

    कृषि उपज                         इकाई              न्युनतम              अधिकतम                औसत 

अंगुर(कालो) केजी रू ३८०.०० रू ४००.०० रू ३९०.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
अदुवा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
अनार के.जी. रू ३८०.०० रू ४००.०० रू ३९०.००
अमला के.जी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
आभोकाडो के.जी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
आलु रातो के.जी. रू ५५.०० रू ६०.०० रू ५७.५०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ३२.०० रू ३५.०० रू ३३.६०
आलु सेतो के.जी. रू ४५.०० रू ५०.०० रू ४७.००
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
उखु प्रति वटा रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
काउली स्थानिय के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
कागती के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
किवि केजी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
कुरीलो के.जी. रू ०.०० रू ०.०० रू ०.००
केरा दर्जन रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४४०.०० रू ४५०.०० रू ४४६.६७
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
गाजर(लोकल) के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
गुन्दुक के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ३३.०० रू ४०.०० रू ३६.८०
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू १६.०० रू २२.०० रू १९.२०
ग्याठ कोबी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
घिरौला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
चमसूरको साग के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
चुकुन्दर के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३४०.०० रू ३८०.०० रू ३६०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
जिरीको साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
जुनार के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २४०.००
टाटे सिमी के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
तरुल के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
ताजा माछा(छडी) के जी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४६.६७
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २१०.०० रू २३०.०० रू २२३.३३
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३३०.०० रू ३५०.०० रू ३४३.३३
तामा के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०६.६७
तितो करेला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
तोफु के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
तोरीको साग के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
निबुवा के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
परवर(तराई) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
पार्सले के.जी. रू ५००.०० रू ६००.०० रू ५५०.००
पालूगो साग के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६०.००
पिंडालू के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
पुदीना के.जी. रू ६००.०० रू ७००.०० रू ६५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ४५.०० रू ४८.०० रू ४६.८०
प्याज हरियो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
फर्सी पाकेको के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
बकूला के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ३५.०० रू ४५.०० रू ३९.००
बरेला के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
बोडी(तने) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११३.३३
भन्टा डल्लो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७३.३३
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
भिण्डी के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
मकै बोडी केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
मटरकोशा के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.००
मूला रातो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू २५.०० रू २२.५०
मेथीको साग के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
मौसम के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
रातो बन्दा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
रायो साग के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.००
लप्सी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू १६०.०० रू १७०.०० रू १६५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०६.६७
लसुन हरियो के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
लौका के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४३.३३
सखरखण्ड के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
सलगम के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू ३०.०० रू ३५.०० रू ३३.३३
सेलरी के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
सौफको साग के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
स्कूस के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू ६००.०० रू ७००.०० रू ६५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
स्याउ(फूजी) के जी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
हरियो धनिया के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००